1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Look Up Aneta Łukasik, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 40 a w Sączowie (42-595), o numerze NIP 6252203496.

2. Dane wymagane do wysyłki – numery telefonów oraz adresy email – wykorzystywane są wyłącznie w celu zrealizowania zamówienia – nadania przesyłki i jej monitorowania.

3. Dane podawane przy zapisie na newsletter przetwarzane są przez administratora dla celów statystycznych i marketingowych.

4. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych uniemożliwi zarejestrowanie w newsletterze.

5. Masz prawo do wycofania każdej ze zgód na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

6. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 RODO

7. Masz prawo do sprostowania danych osobowych.które są nieprawidłowe. Możesz również zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

8. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: aneta@mylibrary.com.pl

9. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji celu, co do którego pozyskana została zgoda.

11. Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, albowiem Administrator korzysta z systemu informatycznego Mailerlite.